Bulten lägger ner logistikcenter i Göteborg

Foto: Bulten

Bulten rapporterar att en översyn av sin globala distributionskedja resulterat i ett beslut om att avveckla ett av sina två logistikcenter i Sverige. Genom att i större utsträckning nyttja kapaciteten i de lager som ligger i nära anslutning till produktionsenheterna bedömer företaget att en effektivare leveranskedja kan skapas. I linje med detta har betydande investeringar gjorts i ett nytt lager nära Bultens fabrik i Tyskland samt i en ny ytbehandlingsanläggning och ett logistikcenter i Polen. Som ett led i effektiviseringen kommer Bultens logistikcenter i Göteborg, ett av bolagets två logistikenheter i Sverige, att avvecklas. 

– Genom effektivisering av distributionskedjan får vi bättre transportflöden och minskar därmed miljöpåverkan. Vi minskar dessutom både kostnader och kapitalbindning, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten. 

De varuflöden som tidigare passerat Bultens logistikanläggning i Göteborg kommer hädanefter hanteras av Bultens logistikenhet i Hallstahammar, Sverige, samt av ovan nämnda logistikcentrum i Tyskland och Polen. 

Tio medarbetare kommer att beröras och fackliga förhandlingar har inletts. Avvecklingen, vars kostnader uppgår till 1,5 miljoner kronor, planeras vara fullt genomförd i slutet av andra kvartalet 2023.