Hållbarhetsrapport från World Coatings Council

Foto: Pixabay

World Coatings Council har för första gången publicerat en hållbarhetsrapport som behandlar den globala färgindustrin. 

I rapporten beskriver WCC hur de ser på branschens pågående ansträngningar för att utveckla färgers egenskaper, prestanda och tillverkningsmetoder och ambitioner att minimera effekterna på människors hälsa och miljön. Organisationen bedömer också att ytbehandling och den globala färgindustrin spelar en avgörande roll för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

I rapporten behandlas bland annat hur branschen förhåller sig FN:s globala hållbarhetsmål. Organisationen har lyft fram de nio, av FN:s 17 mål, som de bedömer har högst relevans. World Coatings Council, WCC, bildades 1992 och vars medlemmar är 16 organisationer för färgbranschen vilket indirekt innebär att alla stora färgtillverkare står bakom WCC. Organisationen utgör ett forum för informationsutbyte och samarbete kring viktiga frågeställningar rörande färgindustrin. Hållbarhetsrapporten är tillgänglig via WCC:s webbplats.