Componenta Främmestad blir Främmestadverken

Det nystartade företaget Främmestadverken AB har förvärvat inkråmet efter Componenta Främmestads konkursbo. Componenta har haft den tunga fordonsindustrin som huvudsakligt kundsegment och har arbetat med bearbetning men också elektrodopplackering och pulverlackering. Den nya ägargruppen och företagets ledning har god erfarenhet av tillverkningsindustrin. Förutom att vårda och utveckla befintliga kunder är ambitionen även att arbeta med andra branscher och dessutom öka försäljningen av legoytbehandling.