Elektrolytisk komposit av zink-grafen

Bild: Pixabay

Elförzinkning används i stor utsträckning som korrosionsskydd och ansträngningar för att förbättra korrosionsegenskaperna är ständigt intressant. I en forskningsstudie har skikt av zink och grafenoxid(GO) framställts elektrolytiskt med olika mängd av dispergerad grafenoxid. För samtliga varianter erhölls täta och sprickfria skikt. Grafenoxid i skiktet bidrog till en finare struktur av zinkkristallerna. Potentiodynamiska polarisationsmätningar visade tydligt att alla Zn-GO kompositer hade högre korrosionsbeständigt än rena zinkskikt. Dessutom minskade korrosionshastigheten med ökande halt av GO i skiktet. Studien har publicerats i Journal of Coatings Technology and Research 18/2021.