Elstödet för elintensiva företag förlängs

Foto: Nicole Köhler /Pixabay

Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden fram till den 18 juni 2023. 

Stödet riktas till företag som har haft en betydande ökning av kostnader för el under perioden oktober-december 2022 jämfört med 2021. Många av dessa företag har fram till elprisuppgången varit livskraftiga samtidigt som de verkar på̊ en global marknad och har små̊ möjligheter att höja priset till sina kunder. Om företagen drabbas alltför negativt riskerar det leda till spridningseffekter i svensk ekonomi samtidigt som Sverige riskerar att förlora viktig industri till utomeuropeiska länder. 

– Flera elintensiva företag som är viktiga aktörer i leveranskedjan för stora svenska basindustrier har en ansträngd situation med anledning av de ökade energipriserna under vintern. Regeringen vill nu ge dessa företag en förlängd möjlighet att ansöka om stödet. Vi vill på̊ detta sätt stötta och underlätta för våra företag så att de kan fortsätta verka i Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Företag som klassas som elintensiva om de använder minst 0,015 kWh per omsättningskrona, exklusive uppvärmning. Utöver det ska företaget dessutom fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021. Stödet hanteras av Energimyndigheten och enlig dem kan utbetalning ske inom cirka sju arbetsdagar efter det att en ansökan har blivit beviljad.

Enligt nättidningen Altinget.se har intresset hittills varit svalt. Under den första månaden som det var möjligt att ansöka har endast 17 bolag beviljats stöd och cirka 375 bolag har skickat in ansökningar.

Läs mer om elkostnadsstödet på energimyndighetens webb.