Effektivare flygplansunderhåll från AkzoNobel

Drönarinspektion av flygplan. Foto: Akzo Nobel

AkzoNobels Aerospace Coatings har utvecklat ett digitalt ledningssystem som stöd för att optimera underhållsschema för målning av flygplan. Systemet, som kallas Aerofleet Coatings Management, använder data som har samlats in under flera år för att säkerställa att flygplan endast målas om när det behövs, inte enbart enligt ett fast tidsschema.

– Plan målas ofta även om färgskiktet fortfarande fyller sin funktion. Användandet av vår tjänst kommer att bidra till att minska kostnaderna, samtidigt som flygplanens tillgänglighet ökar med allt upp till ett år, förklarar Patrick Bourguignon, chef för AkzoNobels Automotive and Specialty Coatings. 

För närvarande brukar flygplan tas ur drift för underhåll vart sjätte eller sjunde år, utan att man egentligen vet med säkerhet om en ommålning behövs. Aerofleet-systemet samlar in data från både manuella och drönarstyrda inspektioner och skapa en databas över varje flygplan i en flotta. Den individuella historiken inkluderar detaljer om de färgsystem som använts såväl som flygdata, som till exempel väderförhållanden, som kan påverka livslängden på färgskikten. Genom att analysera denna information och kartlägga den över flera år blir det enklare och mer exakt att avgöra när ett flygplan behöver målas om, i stället för att enbart använda tid eller flygtimmar. Det kommer att innebära att flygplan kommer att målas om mer sällan, vilket minskar kostnaderna men också ger mindre avfall. 

Inspektionstjänsten är idealisk för flottor på över 100 flygplan och tillhandahålls av personal från AkzoNobels Aerospace Coatings, med hjälp av en digital applikation. Appen lagrar all information som samlas in, såsom torrfilmtjocklek, färgvariation, glans och allmänt utseende. Data matas sedan tillbaka till en databas, som spårar flottans prestanda över tid. Manuella inspektioner kan förbättras ytterligare genom automatiserade inspektioner som utförs av drönare. Drönarna flyger i ett fast rutnät över planets yta och tar upp till 1 000 högupplösta bilder. Den inbyggda programvaran analyserar bilderna och rapporterar om eventuella problem eller slitage på färgskiktet. Dessa standardiserade inspektioner är mindre subjektiva, och är också snabbare och mer djupgående än manuella inspektioner. En automatiserad drönare kan skanna en hel flygplanskropp på mindre än en timme.