Forskningsprojekt banar väg för effektivare utomhusfärg

Med stöd av danska Innovationsfonden har Flügger, Köpenhamns universitet och Teknologisk Institut bedrivit forskning under tre års tid, med fokus på att förbättra utomhusfärgen så att tiden mellan varje påföring kan förlängas. Teamet av specialister har nu en bättre förståelse för vad som krävs för att skydda träet.

– Vi har fastställt ett antal verktyg som är effektiva, men nu behöver vi ta reda på hur vi kan använda dem för att utveckla en ny utomhusfärg. Vi är säkra på att det kommer att lyckas och när det gör det har vi en utomhusfärg som försiktigt räknat håller 25 procent längre tid än nuvarande färg, förklarar Søren Poulsen, Senior Advisor på Flüggers utvecklingsavdelning.

En av de tekniker som experter har höga förväntningar på är möjligheten att tillsätta mikroskopiska kapslar som innehåller flytande komponenter. När färgen efter några år förlorar sin elasticitet och så smått börjar krackelera, bryts dessa kapslar och komponenterna sipprar in i revor och sprickor och torkar som en vanlig färg.

– Genom att skapa en form av självläkande utomhusfärg kan vi förlänga träets livslängd avsevärt. Det är spännande eftersom det ger byggbranschen helt nya möjligheter att bygga i hållbart trä på samma villkor som med tegel och betong. Även med optimalt underhåll måste en träfasad bytas ut efter en tid, men med den nya tekniken för utomhusfärg kan träfasaden eller träkonstruktionen hålla betydligt längre, säger Jonas Stenbæk, sektionschef i trä- och biomaterial vid Teknologisk Institut.

Flügger är i full gång med att testa de olika hjälpmedlen för utomhusfärg i Skandinavien respektive Malaysia. I Skandinavien eftersom vi med kyla och vatten har ett envist klimat gentemot trä, och i Malaysia eftersom värmen och fukten påskyndar utvecklingen av bakterier och svampsporer.

– Konsten är att göra ett färgskal som stänger ute nästan allt vatten, men som träet fortfarande kan andas igenom, för om färgen blir för tät så kommer den att flagna. Så vi har tittat på olika bindemedel – och det finns svindlande många – som kan hjälpa till med att göra en utomhusfärg som hänger samman bättre, berättar Søren Poulsen.