Midroc byter namn till Granitor

Medarbetare med Granitorhjälmar. Foto: Tobias Regell

Företagsgruppen Midroc Europe, där bland annat Alucrom ingår, kommer att byta ut det gemensamma varumärket Midroc och från januari 2022 istället använda varumärket Granitor. Varumärkesbytet bidrar till en tydligare nordisk identitet och ligger till grund för en starkare profilering av de olika verksamheterna. Bytet är en del av en förnyad långsiktig ägaröverenskommelse mellan de två familjerna bakom verksamheterna. Varumärket Midroc används av ett stort antal skilda verksamheter med olika ägarkonstellationer i Sverige, Mellanöstern och Afrika. Verksamheterna som marknadsförts som Midroc Europe ägs av Mohammed Al Amoudi tillsammans med den svenska familjen Wikström. Midroc Europe har sedan starten 1996 haft en stark tillväxt och omfattar idag tre affärsområden med en total omsättning om cirka 8 miljarder och 4 400 anställda, varav merparten är verksamma i Norden. 

– Genom att byta varumärke får vi en ännu tydligare egen profil och nordisk förankring som stöd för våra olika verksamheters fortsatta tillväxt. Granitor blir en symbol för vår unika samarbetskultur som vi tillsammans utvecklat under många år, säger Roger Wikström, koncernchef för Midroc Europe, det framtida Granitor.

Den nya överenskommelsen är en naturlig följd av att familjen Wikström successivt ökat sin ägarandel och Al Amoudi har blivit en mer långsiktig minoritetsägare och finansiär. Ägaröverenskommelsen manifesterar Mohammed Al Amoudis fortsatta långsiktiga engagemang i svenskt näringsliv samt formaliserar och förtydligar det långtgående ansvaret att förvalta bolagsgruppen för båda familjers räkning som familjen Wikström i praktiken har haft ända sedan 1999.

– Jag är väldigt nöjd med den utveckling som verksamheterna inom Midroc Europe haft och är därför glad över vår överenskommelse som också gör det enklare för våra barn och barnbarn att så småningom ta över partnerskapet. Jag ser fram emot en fortsatt framgångsrik och hållbar utveckling under Granitorvarumärket, säger Mohammed Al Amoudi.

Varumärket Midroc skapades 1996 av Mohammed Al Amoudi med hjälp av Lennart Wikström. Sedan 1999 har två av Lennarts söner, Christer och Roger Wikström, ansvarat för att förvalta och utveckla Al Amoudis och Wikströms gemensamma tillgångar inom Midroc Europe. Verksamheten är uppdelad i tre huvudområden – fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, entreprenad och konsulttjänster samt tillväxtinvesteringar i olika utvecklingsföretag.

Christer och Roger Wikström. Foto: Tobias Regell

Bytet till Granitor sker formellt i januari 2022 men byte av skyltar och annat profilmaterial påbörjas under hösten. Midroc, som står för ”Mohammed International Development Research and Organisation Companies”, kvarstår som varumärke för Al Amoudis ägande i Afrika och Mellanöster.