Forum om titandioxid

Från och med den 1 oktober 2021 klassificeras titandioxidpulver som potentiellt cancerframkallande vid inandning. Det berör primärt de som arbetar med framställning av titandioxid eller titandioxidhaltiga produkter. Titandioxid är en mycket viktig råvara för färgindustrin och används i kanske 90 % av alla produkter. Men när väl färgen är tillverkad finns det inga risker kopplade till innehållet av titandioxid.

Dr Heike Liewald är en av forumets experter. 

Två tyska branschföreningar ”der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie” och ”der Verband der Mineralfarbenindustrie” har i samarbete tagit fram ett forum, forum-titandioxid.de. Syftet är att ge information och dessutom svara på frågor kring titandioxid och göra svaren allmänt tillgängliga. Organisationerna påpekar att de ska ge korrekta svar baserade på fakta och därför görs hänvisning till de källor som de utnyttjar.