Höga ökningar av arbetskraftskostnaderna

Foto Jonas Bilberg

Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet 2019. Det visar Teknikföretagens rapport om industrins arbetskraftskostnader internationellt. Under 2019 var ökningstakten i Sverige 3,6 procent, enligt Eurostat Labour Cost Index (LCI). Samtidigt var den 2,1 procent i Västeuropa och 2,4 procent i Euroområdet. Den svenska ökningstakten var alltså mer än en procentenhet högre. Förändringstakter för arbetskraftskostnader studeras dock bäst för perioder om flera år. Under hela femårsperioden 2015 till och med 2019 var ökningstakten i Sverige i snitt närmare en procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet per år. Även om det svenska kostnadsläget i dagsläget inte framstår som alarmerande högt skulle en rejäl appreciering av växelkursen snabbt försämra konkurrensförutsättningarna och förändra spelplanen för industrin i Sverige.  Utvecklingen hittills under 2020 ger en försmak av ett sådant förlopp – trots att kronförstärkningen hittills varit relativt blygsam.

– Det är inte osannolikt att kronan återigen stärks så att kursen hamnar på en nivå i storleksordningen 9 SEK per euro. Då skulle det svenska kostnadsläget hamna klart över det västeuropeiska, vilket tydliggör problemet med att den svenska ökningstakten i lokal valuta trendmässigt fortsätter att vara högre än i viktiga konkurrentländer, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen och författare av rapporten.