AI-kamera minskar risken för truckolyckor

Foto: Linde MH

Linde Material Handling lanserar Linde Reverse Assist, en kamera baserad på AI-teknik som i realtid skiljer på människor och andra hinder nära trucken. Systemet varnar i flera steg för att förhindra kollisioner mellan truckar och fotgängare. Kameran finns tillgänglig både som integrerad lösning på nya truckar och för eftermontering. Kamerans larmfunktion kan även integreras som ett extra lager säkerhet i assistanssystemet Linde Safety Guard. 

– Med den här lösningen kommer vi ytterligare ett steg mot vårt mål ”Vision Zero”, som syftar till att eliminera olyckor inom materialhantering, säger Nicklas Jander, Product Manager på Linde Material Handling Sverige, i ett pressmeddelande. 

Systemet skiljer helt på̊ människor och andra hinder. När det upptäcker en fotgängare skickas både visuella och akustiska varningar till truckföraren, och kan även automatiskt reducera hastigheten därefter. Kamerans detekteringszon kan konfigureras individuellt upp till tolv meter, och kan delas in i två̊ varningszoner. Truckens hastighetsreducering anpassas efter hur nära fotgängaren är. Ju närmre en fotgängare är, desto mer sänks truckens hastighet. Genom att algoritmen fokuserar på̊ de mest kritiska zonerna med fotgängare, undviks risken att förare blir immuna mot varningssignalerna. För att ytterligare minska antalet varningar kan de begränsas till att enbart varna när trucken rör sig i kamerans riktning.