Fraunhofer stödjer thailändsk ytbehandlingsindustri

Vid ett inledande möte tidigare i år beslutades samarbetet mellan Fraunhofer IPA och BIBB.

Thailands galvaniska industri har inte tillräckligt med kvalificerade arbetare. Detta har identifierats genom ett samarbete mellan Fraunhofer IPA och Metallurgy and Materials Science Research Institute (MMRI) vid Chulalongkorn University, Bangkok. Ett projekt, Schoolplate, har startats för att möta dessa behov.

För detta ändamål genomförde de deltagande forskarna, tillsammans med den nystiftade branschföreningen Thailand Electroplating Professional Network (TEPNET), en undersökning och olika workshops för att klarlägga problemen inom branschen. Det kunde konstateras att det saknades teknisk kunskap hos medarbetare i företag med ytbehandling. Utöver det fanns det för få utbildningsinstitutioner som dessutom var dåligt utrustade.

För att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft har forskarna vid Fraunhofer IPA lanserat yrkesutbildningar för galvanisk ytbehandling i Thailand genom Schoolplateprojektet. Under ledning av det tyska forskningsinstitutet arbetar ett team med kollegor från MMRI och BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung i Bonn).