Frosio-utbildning som blended learning

Norska Kiwa meddelar att de nu kan erbjuda sin Frosio-utbildning inom ytbehandling i form av en blandning av distansutbildning och platsbunden utbildning.

Tidigare har utbildningen genomförts sammanhängande under två veckor. Den nya utformningen består av två etapper. Den första är fem dagars distansundervisning som är utspridda under en fyraveckorsperiod.  Den andra delen är platsbunden utbildning under en vecka. Att utbildningen genomförs under en längre tid gör det möjligt för deltagarna att bättre bearbeta kursmaterialet. Det gör det också lättare att kombinera utbildningen med jobb. Nästa utbildningstillfälle startar den 12 maj 2021.