Malte Zimmer vald till ordförande för CETS

CETS är en paraplyorganisation för europeiska branschföreningar inom ytbehandlingsområdet, där bland andra SYF är medlem. Vid årsmötet den 24 juni valdes Malte Zimmer till ny ordförande. Han kommer från tyska ZVO där han ansvarar för miljö- och kemikaliefrågor. Till vice ordförande valdes Jaakko Kapanen som representerar den finska föreningen SGY. Anne-Sophie Maze från UITS i Frankrike valdes också in i styrelsen. Veerle Finken från belgiska VOM kvarstår som sekreterare i CETS. Som stöd till styrelsen återfinns tidigare ordförande Dave Elliott och tidigare styrelsemedlemmen Egbert Stremmelaar i ett advisory board.