Mikroalger renar vatten

Bildtext: Mikroalger från Östersjön. Foto: Sanjeet Mehariya

Kemister vid Umeå universitet inom konsortiet Micro Bio Refine visar att nordiska mikroalger som får växa i saltvatten både renar vattnet effektivt samt producerar värdefulla föreningar, så kallade karotenoider. 

Konsortiet, som leds av professor Christiane Funk, undersöker nordiska mikroalgers potential för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa. Algerna renar avloppsvatten från de förorenande näringsämnena kväve och fosfor som annars skulle kunna leda till övergödning av våra vattendrag.

Bildtext: Christiane Funk. Foto: Mattias Pettersson

– Vi har också kunnat visa i tidigare studier att algerna avlägsnar farliga föroreningar som läkemedel och tungmetaller. Faktum är att våra alger kan ta bort vissa av dessa föreningar mer effektivt än konventionell rening av avloppsvatten, säger Christiane Funk.

Avloppsvattnet göder algerna som i sin tur producerar biomassa. Eftersom källan är kommunalt avloppsvatten är användningen av algbiomassan mycket begränsad. Eftersom våra alger är så effektiva att rengöra, innehåller deras biomassa farliga föreningar vilket gör att den erhållna biomassan inte kan användas till livsmedel eller foder. 

Emellertid har postdoktor Sanjeet Mehariya, doktoranden Martin Plöhn, och den spanske gästforskaren Antonio Leon-Vaz, som alla är medlemmar i Christiane Funks forskargrupp, tillsammans med en forskare från Luleå tekniska universitet kunnat påvisa att vissa arter av mikroalgerna kan växa i saltvatten. Närvaron av salt stressar algerna och därför producerar de stora mängder karotenoider. Karotenoider är högvärdiga biomassaprodukter på grund av deras användning inom hälsovård, livsmedelsförädling, läkemedel och kosmetika. Algerna klarar av att rena det problematiska havsvattnet och samtidigt producerar de värdefulla föreningar.