BMW använder fossilfri färg

Den matta klarlacken på en ny MBW i4 M50 var tillverkad utan fossila råmaterial och var baserad på organiskt avfall. Foto: BMW Group

BMW har börjat använda färg som inte är tillverkad av råvaror baserade på fossil olja utan där leverantören, BASF, istället använt biomassa. För närvarande används två produkter. Den ena är en matt klarlack som används i alla fabriker i Europa. Den andra är en ED-lack som används i fabriken i Leipzig och Rosslyn (Sydafrika). Användningen av den biobaserade färgen kommer att minska emissionerna av koldioxid med över 15 000 ton fram till 2030 enligt en TÜV-certifierad beräkningsmetod.

– Genom att minska användningen av fossila råmaterial kan vi spara naturliga resurser och minska våra koldioxidutsläpp. För att klara detta är vi beroende av hållbara innovationer av våra leverantörer, säger Joachim Post, ansvarig för inköp och leverantörsnätverket på BMW AG. 

De båda färgerna är kemiskt helt identiska med de produkter som tidigare använts och har samma egenskaper.