Nötningsbeständig ytbehandling mot is

Forskare vid Graz University of Technology i Österrike har utvecklat en nötningsbeständig ytbehandling som dessutom minskar vidhäftningen av is. Isavvisande ytbehandlingar har funnits ett tag, men fram tills nu har de varit väldigt känsliga och har haft för svag vidhäftning till ytorna som ska skyddas. Den ny utvecklade metoden har inte denna brist, utan den isavvisande ytbehandlingen har god vidhäftning på olika material och är motståndskraftig mot nötning. Materialet fördröjer bildandet av iskristaller och minskar isens vidhäftning.

Forskarna har använt en så kallad initierad kemisk ångdeposition, iCVD. Detta gör det möjligt att gradvis överföra ett starkt vidhäftande primermaterial till den isavvisande massan. Denna gradvisa övergång uppnås genom att applicera de två materialen som en föränderlig gasblandning på ytan som ska beläggas. Inledningsvis består gasblandningen enbart av primermaterialet, medan andelen isavvisande material kontinuerligt ökas från noll till 100 % under processen. Resultatet är en beläggning med en starkt vidhäftande undersida och en ovansida som inte tillåter iskristaller att fästa.

En lång rad tillämpningar är tänkbara för denna nya ytbehandling, till exempel inom flygindustrin där den skulle kunna påskynda avisningen av flygplan och leda till minskad användning av frostskyddsmedel. Sensorer som utsätts för väder och som störs av is skulle också kunna dra nytta av en sådan ytbehandling.