Ny standard för riskhantering på gång

De flesta ytbehandlingsföretag har krav på att utföra riskbedömningar med avseende på miljö och dessutom ska alla företag arbeta med risker gällande arbetsmiljö. Som stöd för detta finns standarder så som SS-ISO 31000 Riskhantering – Principer och riktlinjer och SS-EN 31010 Riskhantering – Metoder för riskbedömning. Arbete pågår med att utforma en ny utgåva av SS-EN 31010 som i dagarna ska gå ut på remiss. Den planerade nyutgåvan beräknas vara mer detaljerad med bland annat tydligare riktlinjer om genomförande och användning av resultaten.