4,9 miljoner till innovationsprogrammet Metalliska material

Bild: Freepik

Vinnova har beviljat 4,9 miljoner kronor till de sju sista delprojekten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektet utgör en sista satsning inom programmet Metalliska material som tillsammans med utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material” ger en grund för innovationsområdet att identifiera specifika satsningar att fortsätta bygga på, för att inte tappa fart i innovationssystemet i väntan på nya förutsättningar och finansieringsmodeller.

De sju delprojekten Remi, Context, Vilma, Enyfoil, ReTestBrass, Detect och AluSurf genomförs som separata förstudier. Projekten inkluderar bland annat labbtester, modellering och andra undersökningar. Delprojektet AluSurf är det som har mest anknytning till ytbehandlingsområdet. AluSurf ska paketera det demo-verktyg för att klassa, beskriva och bestämma metallytor, som det tidigare projektet Metalsuft tog fram digitalt i form av en app, för att kunna testas och implementeras av medverkande företag. Delprojektet ska bland annat ta fram utbildningsmaterial som ska användas för att utbilda och träna personal om hur appen ska användas. Koordinator är Högskolan i Halmstad.