Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri

För att möta industrins stora behov av kompetens har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial, Metallkompetens.

Det är en ny digital plattform som innehåller handböcker inom aluminium, stål och gjuteriteknik. Med hjälp av dem går det att lära sig mer om tillverkningsmetoden och alla processer kring de olika områdena i metallindustrin. Handböckerna är ett kunskapsstöd för dem som arbetar inom metallindustrin eller studerar ämnet, så som lärare eller studenter.

På webbplatsen kan man kombinera utbildningspaketens befintliga texter, bilder och övrig information för att skapa sitt eget personligt sammansatta kompendium. Det är bara att välja ut de passager och bilder som intresserar mest och bäst fungerar för den utbildning som ska genomföras. Det är enkelt att plocka ihop de delar som ska vara med. Det går även att lägga till egna kapitel om det skulle behövas. Sedan kan eleverna bara gå in webbplatsen och ladda ner det sammansatta utbildningsmaterialet som en PDF.

Bakom Metallkompetens står det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och programmets initiativtagare, branschorganisationerna Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium. Metalliska material är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.