Kraftiga prisökningar på råmaterial

Det har varit kraftiga prishöjningar på epoxihartser och kritiska råvaror ökar svårigheterna för tillverkare av färg i Storbritannien och hela Europa.

Det rapporterar den brittiska branschorganisationen BCF, British Coatings Federation. Prisökningar förvärrar de redan existerande problemen som orsakats av Covid-19-pandemin. Priserna på epoxiharts har stigit kraftigt sedan senare delen av 2020 vilket även gäller för polyesterhartser. BCF uppger att den tyska branschföreningen för färg och tryckfärg rapporterar om betydande ökningar för epoxihartser.

Under de senaste månaderna har priserna stigit med så mycket som 60 %. Stark efterfrågan från vissa marknader driver upp priserna vilket bland annat gäller för Kina som har haft en mycket stark återhämning under 2020. Dessutom förvärras situationen av en global brist på containrar som har lett till en kraftig ökning av transportkostnaderna från Asien till Europa och därmed ytterligare begränsat leveranserna till Europa.

Fabriksstängningar i Singapore och Sverige samt en explosion på en fabrik i Kina har också bidragit till ökande svårigheter. Liknande problem gäller också för ytterligare råvaror. Denna komplexa blandning av högre efterfrågan, kapacitet- och utbudsproblem tillsammans med begränsad tillgång på transportresurser ökar osäkerheten på marknaden och driver råvarupriserna kraftigt.