Ökad förekomst av allergiframkallande ämnen i färg

Foto: David Pisnoy /Unsplash

Kemikalieinspektionen rapporterar om att antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter, som är märkta som allergiframkallande, ökat mer än sex gånger de senaste 12 åren. Enligt Kemikalieinspektionen är en av anledningarna till ökningen att allt fler kemiska produkter innehåller allergiframkallande ämnen. Ett exempel på̊ en produktkategori där förekomsten av allergiframkallande ämnen har ökat är målarfärger. De är numera vattenburna till skillnad från tidigare, då de innehöll organiska lösningsmedel. De vattenburna färgerna måste innehålla konserveringsmedel för att inte förstöras, och dessa är ofta kraftigt allergiframkallande. 

Ökningen beror också på̊ att fler produkter märks på̊ rätt sätt. Det är ett resultat dels av riktade inspektioner från Kemikalieinspektionen, dels av övergången till EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP) 2008, som har medfört att många kemiska produkter som redan tidigare borde ha varit märkta nu blivit det. 

– En källa till allergi är exponering för allergiframkallande kemiska produkter. Om antalet produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar kan det leda till problem både för personer som redan är allergiska och till att fler personer utvecklar en allergi, säger Anna-Karin Mörk som är riskbedömare på Kemikalieinspektionen.