PPG inviger kompetenscentrum i Italien

Invigning av PPG:s kompetenscentrum i Quattordio. Foto: Business Wire.

I början av augusti invigde PPG ett kompetenscentrum i Quattordio, Italien, med ambitionen att öka effektiviteten för utveckling av färger för fordon. Investeringen, som är på närmare 30 miljoner svenska kronor, kombinerar färgutveckling och applikationsteknik i en enda process, vilket minskar ledtiden för att få ut nya färger på marknaden, optimerar kostnaderna och maximerar färgprestanda.

Anläggningen är utrustad med verktyg för artificiell intelligens (AI) som kommer att användas i processerna för färgutveckling och kvalitetskontroll. Dessa inkluderar bland annat ett maskininlärningsverktyg som kan minska antalet färgjusteringssteg, minska kostnaderna och den totala cykeltiden för utveckling av olika färger.

– Med den här nya anläggningen kommer PPG att lyfta sin färgutveckling till en ny nivå, genom att använda digitala verktyg för att förenkla och modernisera processerna, säger Federico Menta, PPG:s globala direktör, dekorativ verksamhet, Automotive Coatings. 

Anläggning i Quattordio är en viktig produktionsenhet och ett viktigt innovationsnav för PPG:s Automotive Coatings i Europa.