Stort intresse för PaintExpo

Förberedelserna inför mässan PaintExpo pågår för fullt. Den 26-29 april 2022 kommer mässhallarna i Karlsruhe att fyllas av utställare och besökare från många olika länder. Redan i höstas hade 90 % av den tillgängliga golvytan bokats och vid årsskiftet hade omkring 400 utställare tagit plats i utställarförteckningen där företag från bland annat Danmark, Sverige och Finland kan återfinnas.

Mässan är den dominerande mässan för industriell målning och lackering och den genomförs normalt vartannat år. År 2020 tvingades den dock ställas in på grund av pandemin.