Ytbehandling av små fästelement

Foto: Ejot Group

I ett samarbete mellan Ejot, WMV och Dörken har en ny teknik tagits fram för att ytbehandla mindre fästelement med zink-flakebeläggning utan att sätta igen skruvens bitsgrepp och håligheter genom ett jämnt och kontrollerat skiktlager. Den nya tekniken utvecklades i Ejot:s fabrik Tambach-Dietharz och ger en väldigt jämn och tunn ytbehandling som är speciellt lämpligt för små fästelement med TORX-grepp som tidigare kunde påverkas negativt av för tjock beläggning. Ejot:s samarbetspartners i projektet var det tyska företaget Dörken som är Ejot:s leverantör av kemiprodukter och företaget WMV som är en global tillverkare av ytbehandlingsanläggningar.

Med en specifik kemi och en ny centrifugalteknik, WMV Pulz, utvecklades världens första produktionsenhet som klarar 120 kg ytbehandlingsgods med en simultan positionering vid en accelerering av hela 32 G. Den nya tekniken gör det möjligt att använda ytbehandlingsprocessen zink-flake på mycket små komponenter med ett mycket kontrollerat och jämnt ytskikt. På grund av de höga krav som ställs på korrosionsbeständig beläggning används Dörkens zink-flakesystem med den WMV Pulz-enheten som i stunden inväntar ett patentskydd.

Det nya systemet är även en fördel för miljön eftersom den nya ytbehandlingsprocessen resulterar i cirka 30 % mindre CO2-utsläpp jämfört med tidigare process. Typiska industrier som har stor nytta av den nya tekniken är företag inom medicinteknik, elektronik- och telekomindustri, glasögontillverkare och övrig finmekanisk tillverkningsindustri.