Svensk Pulverlackteknisk förening byter namn till Nordic Coating Association

Nordic Coating Association är det nya namnet på den nordiska branschföreningen för företag som arbetar med industriell ytbehandling. Namnet speglar den breddning av ytbehandlingstekniker som skett och föreningens allt större internationella närvaro. 

Under det nya namnet ryms såväl klassisk pulverlackning som våtlackering, men även andra ytbehandlingsmetoder. Föreningen, som är ett forum för både brukare och leverantörer, samlar Nordens alla aktörer under samma tak för gemensam tillväxt. 

– Vi har under flera år breddat vårt nätverk, och det är därför en naturlig förändring som speglar den utveckling som i praktiken redan skett, säger Stefan Hjort, ordförande i föreningen.

Föreningen arbetar löpande med att hålla medlemmarna informerade om bland annat ändrade regelverk, myndighetskrav samt nya tekniker och möjligheter. Man har även tagit fram handledningar och jobbar nu med hållbarhetsrapportering som hjälper branschens aktörer att anpassa sig till samt orientera sig efter gällande förändringar och krav. 

Nordic Coating Association anordnar kompetenshöjande aktiviteter såsom seminarier, konferenser och studieresor för att utveckla och inspirera sina medlemmar. Detta bidrar till att stärka deras konkurrenskraft genom att de hålls uppdaterade om ny teknik och effektivare produktionsmetoder. 

– En stark branschförening är bra för företagare på många olika sätt. Vi får återkommande höra hur våra medlemmar ökat sin konkurrenskraft genom information de fått från oss. Det tycker vi givetvis är väldigt roligt, och det sporrar oss att fortsätta utvecklas, säger Stefan.