Projekt om industriella rengöringsprocesser

Foto: Freepik

Automatiserad övervakning av industriella rengöringsprocesser, DigiClean II, är ett Vinnova-finansierat projekt som är en fortsättning av ett annat Vinnova-finansierat projekt, DigiClean som löper ut i maj 2024. Fokus inom DigiClean har varit utvecklingen av en automatiserad digital lösning för övervakning av kemiska rengöringsprocesser, prediktivt underhåll och smart databaserat beslutsfattande. Detta har resulterat i minskad konsumtion av energi, kemikalier och vatten samt förbättrad spårbarhet av komponenter längs värdekedjan.

DigiClean II fokuserar på att utveckla och anpassa tekniken vidare och utöka applikationsområdena till flera slutanvändare samt möjliggöra testning och etablering av ett innovativt och hållbart erbjudande av digitala tjänster inom den kemiska branschen. Projektet startades i slutet av förra året och beräknas vara avslutat i oktober 2025. Vinnova stöder projektet med drygt 3,6 miljoner kronor.

RISE är projektkoordinator och partners i projektet är IKP AB, Chalmers Industriteknik samt SKF, Clemondo AB och Volvo Group.