Svenska Produktionsklusterkonferensen genomförs 18–19 maj

Foto: Manufacturing R&D Clusters

Den 18–19 maj genomförs Svenska Produktionsklusterkonferensen i Katrineholm med inriktning på en hållbar framtid. Aktuella teman är en fossilfri produktion, cirkulära värdeflöden och människocentrerad tillverkning. de båda dagarna inleds av ett antal gemensamma föredrag från bland annat AB Volvo, Scania CV, RISE och Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Därutöver genomförs ett flera parallella sessioner där till exempel ytbehandling tas upp.

Programkommittén består av Anna Davidsson, Volvo Cars, Lena Moestam, Volvo Group Trucks Operations, Anders Johansson, Scania CV AB, Peter Bryntesson, FKG, Boel Wadman, RISE och Carina Egeman, RISE.

År 2020 utsågs RISE att samordna Swedish Manufacturing R&D Clusters, med en utökad räckvidd till alla företag relaterade till svensk produktion. Åtta kluster är idag verksamma inom olika kompetensområden. Fyra kluster handlar om specifika tillverkningsprocessområden, medan fyra kluster fokuserar på att stödja områden av betydelse för hållbar produktion.