Minskade VOC-utsläpp hos VW genom samarbete med Chemetall

Foto: Volkswagen

Fordonsindustrin har satt upp konkreta hållbarhetsmål som bara kan uppnås genom att kontinuerligt förnya och anpassa sina produkter, processer och anläggningar. På Volkswagens fordonsmåleri i Navarra är samarbetet mellan Volkswagen och Chemetall ett exempel på hur man kan minska ett företags koldioxidavtryck.

Fabriken i Navarra har två identiska målningsliner. Varje line har fyra målningsstationer med fyra målningsrobotar per station. Med undantag för klarlack, som är lösningsmedelsbaserad, appliceras endast vattenburna färger på dessa stationer.

Varje färgbyte krävde att man använde mer än 100 ton per år, av en produkt med en mycket hög halt av flyktiga organiska föreningar (VOC). År 2019 inledde VW Navarra ett nytt samarbete med Chemetall, där de två företagen enades om att försöka eliminera atmosfäriska utsläpp genom att använda VOC-fria produkter samt en effektiv rengöring av målningsrobotar. 

För att uppfylla det specifika VOC-utsläppsmålet introducerades Chemetalls VOC-fria produkt Gardostrip P7964 hos Volkswagen Navarra. Produkten började testas i liten skala och uppfyllde alla fördefinierade kvalitetskrav. Med tanke på dessa goda resultat utökades testet till att omfatta ett större antal robotar tills det nådde 100 % av produktionen på de två linerna i maj 2020. Resultatet blev att VW Navarra hade eliminerat VOC-utsläpp vid anläggningen och minskar förbrukningen av rengöringsprodukter med mer än 85 %.

– Framgången med detta projekt belyser fördelarna med att samarbeta med teknikpartners som Chemetall. Deras produktutveckling hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål, säger Francisco Rodríguez Funes, Paint Manager på Volkswagen Navarra.

Gardostrip P7964 är en VOC-fri produkt som är baserad på vattenlösliga råvaror och är effektiv vid mycket låga koncentrationer på mellan 1 % och 2 %. Den kan användas för både en- och tvåkomponents vattenburna lacker.