Utvecklingscenter inom hållbar gjutning ska ge ökad konkurrenskraft

Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE. Foto: Magnus Gotander

Genom en avsiktsförklaring mellan RISE och Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania inleds arbetet med projekteringen av ett nationellt center för hållbar gjutning för nya hållbara material, tekniker och processer i tillverkningsindustrin. Bakgrunden till satsningen är den utveckling som sker inom pressgjutning, så kallad Megacasting, som kan ge påtagliga fördelar vid till exempel fordonstillverkning.

RISE har under 2023 lett en förstudie tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan vid Jönköping University för att undersöka möjligheter och förutsättningar för en etablering av ett nationellt center för hållbar gjutning i Jönköping.

– Denna satsning är avgörande för att svensk tillverkningsindustri ska behålla sin tätposition i världen. Att näringsliv och akademi sluter upp tillsammans med oss, forskningsinstitutet RISE, visar på vikten för svenska företags konkurrenskraft och för utvecklingen mot en mer hållbar industri, säger Malin Frenning, vd RISE, i ett pressmeddelande.

Initialt ska fokus för centret vara pressgjutning av lättmetaller. Pressgjutning möjliggör serietillverkning av komplexa komponenter och utvecklingen mot Megacasting tillför storlek som innebär att flera komponenter kan ersättas med en, vilket kan ge fördelar som ökad flexibilitet i designfasen, en mer hållbar industriell process, kortad ledtid samt ökade möjligheter till cirkularitet på råvarusidan. Användningsområdena är flera inom fordonsindustrin, men även inom exempelvis telekom, vid tillverkning av handburna maskiner samt möbler.

– Center för hållbar gjutning på RISE ska vara en nationell strategisk resurs för en rad olika branscher. Här ska företag få hjälp att, på vetenskaplig grund, utvärdera och verifiera nya hållbara material, processer och produkter, säger Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE.