Ytskyddsdagarna ställs in – satsar samtidigt på digitala utbildningar

Ytskyddsdagarna i april 2021 kommer att ställas in på grund av den rådande pandemin. Då Folkhälsomyndigheten har skärpta restriktioner fram till mitten av februari är risken för stor att både utställare och deltagare inte kan medverka på evenemanget.

Men det finns alternativ nu när konferensen är inställd. Ytskyddsakademien har tagit fram ett omfattande paket av distansutbildningar under namnet Kunskapslyftet Ytskydd. Utbildningspaketet innefattar 94 olika kunskapsområden inom betong och metall samt 19 branschrelaterade kunskapsområden.

Utbildningarna är uppdelade i två spår, renovering och ytskydd av metall respektive betong. Metallspåret innehåller 50 olika kunskapsområden och inom betong är det nästan lika många. Varje utbildningsområde kommer att bestå av cirka 50 olika delar á 1–2 timmar. Deltagarna kan välja ut de delområden som är mest intressanta eller där det finns störst behov av att utveckla kompetensen.

– Föredragshållarna presenterar neutralt de teknologier och arbetssätt som de har nödvändig spetskompetens i. De kommer bland annat att delge kunskap gällande lämpliga användningsområden och begränsningar, informerar Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.

Lämpliga deltagare är beställare, konsulter och entreprenörer som vill öka sin kunskap gällande renovering och ytskydd av betong och metall. Men kunskapsbehovet är stort även bland andra målgrupper enligt arrangören.

– 50 kompetenta personer har arbetat fram den mest genomarbetade och

grundliga distansutbildningen någonsin i Sverige gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall, berättar Tommy.

Kurt Fredrikson, en av medlemmarna i Ytskyddsakademin och föreläsare i flera av utbildningarna berättar mer om deras verksamhet:

– Ytskyddsakademien har fler än 100 kunniga och erfarna medlemmar, som tillsammans ser till att rätt kompetens sprids i branschen. Utbildningarna vi bedriver sker i lokal men nu även på distans, vilket är i hög grad nödvändigt i nuvarande pandemitider. Kunskap kombinerat med erfarenhet är enda vägen mot framsteg och högre kvalitet, berättar Kurt Fredrikson.

Kurserna är redan igång, och det går även att få skräddarsydda paket med de delar av distansutbildningarna som önskas. Läs mer om utbildningarna på ytskyddsakademien.se.