74 miljoner kronor till Högskolan Väst

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus har fått anslag på närmare 74 miljoner kronor av KK-stiftelsen för 2022. Finansieringen gör det möjligt att driva elva nya forskningsprojekt inom produktionsteknik och lärande. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning. Flera nya forskningssatsningar kan också startas. Den totala summan som KK-stiftelsen beviljat är 74 miljoner kronor. Därutöver kommer företagen att bidra med omkring 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolans egna medel motsvarar det totalt drygt 145 miljoner kronor. 

– Det är mycket positivt och glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Projekten som beviljats är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst. 

I det största projektet, Dedicate, kommer forskarna att vidareutveckla den spetskompetens som högskolan redan har etablerat inom svetsbaserad additiv tillverkning. Tillverkningsmetoden har under de senaste åren utvecklats i nära samverkan med företag som tillexempel GKN Aerospace, Alfa Laval, Permanova och BAE Systems Hägglunds. Projektet ska pågå under åtta år och kommer att engagera 25 forskare inom produktionsteknik. Forskarteamet kommer därmed att utökas med ett antal nya doktorander och seniora forskare. 

Finansieringen innebär också att forskningsmiljön kan förstärkas med nya lektorer och ett antal nya forskningssatsningar. I ett projekt undersöks om motorer i tunga fordon kan bli mer miljövänliga genom att ytbelägga komponenter med hjälp av termisk sprutning. Andra projekt berör bland annat återvinning av litiumjonbatterier, digitala verktyg för hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser och nya system för logistiklösningar.