A-lackering investerar 16 miljoner

A-lackering i Sävsjö är Nordens största pulverlackerare av aluminiumprofiler. De har nu beslutat att investera 16 miljoner kronor i en modernisering av anläggningen för vertikal lackering. Appliceringsutrustning ska bytas och dessutom ska ny pulveråtervinning installeras. Förändringarna kommer att medföra minskad pulverförbrukning, högre grad av pulveråtervinning och betydligt kortare tid för färgbyte. Arbetsmiljön kommer också att förbättras eftersom färgbyten blir betydligt enklare att genomföra. I mitten av december kommer installationen av den nya utrustningen att göras vilket medför ett produktionsstopp under en månad. För att undvika störningar för kunderna kommer produktionstiden i de två horisontella linerna att utökas.

– Det är en viktig investering som vår ägare Inwido har beviljat oss. Vi får en mycket effektivare pulveranvändning vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som snabbare och enklare färgbyten gynnar både kunderna och vår personal, säger vd Ola Bjelkvik till Ytforum.