ABB Compact Interior Paint

ABB:s senaste lösning för fordonstillverkning, stationen Compact Interior Paint, gör det möjligt att minska storleken på interiörmålningsstationer med en tredjedel samtidigt som den sparar kostnader och gör fordonsmålerier mer hållbara.

Tolv robotar samarbetar varav fyra IRB 5350-robotar är installerade för att öppna dörrar medan två IRB-5500-22-robotar används för att öppna motorhuv och baklucka. Nyckeln till den kompakta lösningen är kapaciteten som ges av sex av ABB:s nya 7-axliga IRB 5500–27-robotar. Med ett omfång på 3,8 meter och med alternativ för montering på golv, väggar eller inverterad montering kan den utvidgade räckvidden för IRB 5500–27 möjliggöra för roboten att nå längre över en bilkaross än andra robotlösningar. Den förbättrade arbetsvinkeln minskar behovet av antalet robotar och gör att en åkbana kan undvikas. Den förbättrade räckvidden möjliggör också för roboten att optimera vinkeln för färgmunstycket i förhållande till ytan som ska målas, vilket hjälper till att minska färgåtgången genom att minimera översprutning. En annan fördel är robotens förmåga att kunna kompensera för roboten intill för att upprätthålla produktiviteten. Om ett fel uppstår kommer den återstående fungerande roboten att gå in i kompensationsläge genom att antingen öka hastigheten för att täcka båda robotarnas arbete eller öka cykeltiden för att täcka för den icke-fungerande roboten tills den åter kan tas i drift. Användningen av ABB:s programvara SafeMove säkerställer att robotarna kan arbeta i närheten av varandra. Genom att ställa in varje robots arbetsomfång som en säkerhetszon och använda den för att kontrollera deras hastighet och rörelse tas risken bort för en kollision eller utlösning av ett nödstopp. Användningen av SafeMove hjälper också till att förhindra skador på personal som kan behöva komma in i båsen då robotarna stoppas automatiskt så snart de känner av en person.