Grafenytbehandling i elbilar

Anders Skalsky och Christian Werdenius, Provexa Technology, höll nyligen ett webbinar inom ramen för Sio Grafen med rubriken ”Grafen i bilar – vikten av ledande ytbeläggningar”.

De belyste olika nya och gamla problemställningar kopplade till elektrifierade bilar. Ett exempel är urladdningar från statisk elektricitet som kan ske när förarens hand tar tag i bilens handtag. Urladdningen kan skada lacken så allvarligt att korrosion kan uppstå. Denna effekt förstärks om det förekommer läckströmmar från bilens elsystem. Andra exempel är korrosionsproblem på elektriska kontakter. De beskrev också det pågående arbetet med den egenutvecklade ytbehandlingsprocessen Pluto Conductive, en ytbehandling med grafen som ska ges en bättre ledningsförmåga än den nuvarande Pluto. Webbinariet finns tillgängligt på Sio Grafens webbplats.