ABB och Stena i miljösamarbete

ABB och Stena Recycling har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal om återvinning av elmotorer. Bakgrunden är att gamla lågspänningsmotorer, som varken är energieffektiva eller dimensionerade för sina applikationer, genererar stora energiförluster. Samtidigt kommer svensk industri att öka sitt behov av grön elektrisk energi för att fasa ut fossila bränslen med mål att bli koldioxidneutrala. Den haltande ekvationen ska ABB och Stena Recycling ändra genom ett långsiktigt samarbete kring återvinning av elmotorer och energiuppgradering av den installerade basen.

I ett första skede kommer ABB att installera och mäta med ABB AbilityTM-sensorer på gamla motorer. Efter en energiutvärdering beslutar sedan kunden om en eventuell energiuppgradering genom att fasa ut motorerna. De får då rabatt genom återvinning av gamla motorer vid byte till nya, energieffektiva motorer. De gamla motorerna kommer att återvinnas av Stena Recycling, som tack vare nya investeringar kan ta tillvara alla metallfraktioner med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Gamla motorer kan aldrig bli energieffektiva genom att byggas om, och ska därför inte återanvändas. Det bästa vi kan göra är att så miljöanpassat som möjligt återvinna metallerna och låta dem bli en del av kretsloppet för användning till nya produkter. Jag är nöjd att vi har kommit till det här samarbetsavtalet, som knyter ihop digitalisering med viktiga hållbarhetsmaterial, säger Ulf Hellström, chef för ABB:s affärsområde Motion i Sverige.