Efsen omstruktureras till två affärsenheter

De senaste åren har Efsen UV & EB Technology utvecklat ett system som de kallar Icad Technology, vilket möjliggör en högre processkontroll än nuvarande lösningar på marknaden. Efsen har vuxit markant under de senaste åren och nu är det dags att dela upp ansvaret i två affärsenheter för att upprätthålla snabb respons på kundernas krav inom varje område.

Affärsenheten UV & EB Technology motsvarar det ursprungliga Efsen, känt för sin distribution av UV-teknik i Skandinavien, Baltikum och Polen.

Med nästan sju års erfarenhet inom Efsen är Flemming Madsen från och med 1 november befordrad till chef för Efsens affärsenhet UV & EB. 

Affärsenheten Icad kommer att fokusera på att utveckla applikationer och teknik, som till exempel det inline UV-styrda systemet Icad för applikationer som kräver en högre nivå av processkontroll och dokumentation. Thomas Efsen kommer att fokusera på att utveckla Icad-enheten såväl som den totala försäljningen för båda affärsområdena.