AI vid lackering

Artificiell intelligens gör sitt intåg inom lackering. Det tyska företaget Dürr uppger i ett pressmeddelande att Advanced Analytics är den första marknadsklara AI-applikationen för lackeringsverkstaden. Den kombinerar den senaste IT-tekniken med maskinteknisk expertis, identifierar källor till defekter och bestämmer optimala underhållsscheman. Den spårar också okända korrelationer och använder denna kunskap för att anpassa algoritmen till anläggningen med principen om självinlärning. Advanced Analytics är den senaste modulen från Dürrs DXQanalyze-produktserie. De första praktiska applikationerna visar, enligt leverantören, att mjukvaran optimerar anläggningens tillgänglighet och kvaliteten på lackerade karosser. Advanced Analytics kombinerar stora mängder data inklusive historiska data med maskininlärning. Detta innebär att den kan använda tidigare information för att både känna igen komplexa korrelationer i stora datamängder och förutsäga en händelse i framtiden med en hög grad av noggrannhet baserat på maskinens nuvarande tillstånd. Systemet har flera olika funktioner, till exempel kan prediktivt underhåll planeras genom att förutsäga komponenters återstående livslängd. Det gör att byte först görs när det behövs, men innan driftsstörningar eller maskinstopp uppstår. Ytterligare funktioner är att simulera uppvärmningskurvor i ugnen och ge bevis på kvalitet för varje enskild kaross.