Crescocito förvärvas av Addtech

Foto: Crescocito

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Crescocito AB. Företaget Crescosito utvecklar och tillverkar komponenter och kompletta nyckelfärdiga anläggningar inom industriell målningsteknik. Crescocito har 10 anställda och en omsättning på cirka 60 miljoner kronor med huvudkontor i Lidköping. Genom affären kompletteras och stärks Addtechs befintliga verksamhet inom området ytbehandling och företaget kommer att ingå i affärsenheten Material Processing, skriver Addtech i ett pressmeddelande. Tillträde skedde den 29 februari 2024. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat.

Foto: Crescocito, Ytforum

Företaget kommer att finnas kvar i Lidköping, där de för flyttade in i en helt nybyggd byggnad för drygt ett år sedan. Lokalerna är anpassade till verksamheten och förutom avdelningar för konstruktion och tillverkning finns också ett välutrustat labb med bland annat en målningsrobot.

– Det kommer inte att ske några förändringar i den löpande verksamheten, vi kommer att finnas kvar i Sverige och fortsätta som vanligt, säger Teuvo Pöyhönen, vd och grundare av Crescocito i en kommentar till Ytforum.

Addtech är en börsnoterad koncern med cirka 150 självständiga koncernbolag som säljer teknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur. Addtech omsätter totalt närmare 20 miljarder kronor och har cirka 4 000 medarbetare.