Antibakteriell pulverlackering är både säker och effektiv

Foto: Teknos

Ett sätt att förhindra spridning av bakterier är att ytbehandla de ytor som människor tar i, såsom dörrhandtag, stolar och strömbrytare, med antibakteriella lacker. Samtidigt måste den teknik som används för detta ändamål vara säker. Teknos deltog i en oberoende studie för att undersöka den antimikrobiella effekten och säkerheten hos bland annat pulverlackering innehållande silver. Resultaten från studien bekräftar att hygieniska lackskikten är både säkra och effektiva.

I den oberoende studien som leddes av Kungliga Tekniska Högskolan, var syftet att undersöka om den antimikrobiella effektens påverkan av simulerad inverkan av omgivningen och av fingeravtryck. Studiens syfte var också att ta reda på om det fanns silverinnehåll på själva ytan och om det var möjligt att mäta mängden silver som frigjordes. Teknos deltog i forskningen genom att leverera pulverlackerade provbitar som skulle testas. I antibakteriell pulverfärg, med silverfosfat som aktiv ingrediens, använder Teknos teknologi från det brittiska företaget BioCote.

Ingen detekterbar mängd silver på ytor

Studien fann att inga detekterbara mängder silver förekom på ytorna, och att konstgjord svett löste ut silver i koncentrationer som är tusen gånger lägre än de lagstadgade tröskelvärdena för material och polymerer i kontakt med livsmedel. Minskningen av bakteriemängden på ytorna var utmärkt redan 20 minuter efter kontaminering.