Toyota investerar i nytt måleri Mjölby

Kristian Björkman. Foto: Toyota Material Handling

De senaste tio åren har tillverkningen vid Toyota Material Handling i Mjölby, som är företagets största anläggning i Europa, fördubblats och rekordåret 2022 producerades 84 000 elektrifierade fordon. Företaget investerar nu 350 miljoner kronor med målsättningen att öka produktionskapaciteten i Mjölby till 120 000 elektrifierade fordon per år.

Investeringsplanen omfattar tre etapper där ett nytt pulvermåleri är den första. Bygget av den 7 100 kvadratmeter stora byggnaden har redan påbörjats.

– Vi är marknadsledande i Europa och gör de här investeringarna för att bibehålla vår position. Vi befinner oss i en stark bransch med goda framtidsutsikter och där teknikutvecklingen är oerhört spännande, säger Kristian Björkman, vd Toyota Material Handling Manufacturing Sweden, i ett pressmeddelande.

Det nya måleriet har stort fokus på energieffektiviseringar och miljöaspekter. Till exempel kommer förbehandlingen att vara avloppsfri och uppvärmningen att ske med hjälp av biogas. Återvinning av värme från måleriet sker via ventilationsaggregaten. Måleriet kommer att ha två oberoende produktionsflöden, vilket gör att man kan balansera anläggningen efter behov.

Kapacitetsökningen och satsningarna på teknikutveckling kommer att medföra nya arbetstillfällen. Det kommer även att innebära utvecklingsmöjligheter för både ny och befintlig personal. Företaget genomför även omfattande renoveringar för att skapa en modern arbetsplats i Mjölby.

– För att lyckas, behöver vi säkerställa att vi har rätt bemanning och rätt kompetens. Detta kan ske både genom utveckling av befintlig personal och genom rekrytering. Vilket också kommer att innebära en bättre arbetsmiljö, både i kontors- och produktionsmiljö. Vår målsättning är en arbetsplats utan nattskift, säger Margaretha Langueville, HR Director Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.