Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador

Smärtsamma arbetsställningar och tunga lyft kan ge upphov till belastningsskador. Därför har Arbetsmiljöverket inlett cirka 1 350 inspektioner för att minska riskerna för belastningsskador, som en del av en gemensam EU-insats. 15 procent av Sveriges anställda upplever någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga. Arbetsmiljöverket är bekymrat över situationen och vill med nödvändiga insatser minska riskerna för att medarbetare skadas eller slits ut.

– För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsskador, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Erna Zelmin-Ekenhem.

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning av covid-19 i Sverige, sker inspektionerna över telefon. Inspektörerna kan begära in handlingar som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska risken för belastningsskador. Det betyder exempelvis att arbetsgivare ska identifiera risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, vidta eventuella åtgärder för att minimera riskerna och dokumentera resultatet samt informera och utbilda medarbetarna om hur de arbetar säkert.