Beijer Tech förvärvar Noxon

Staffan Johansson, vd Beijer Tech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har nyligen förvärvat 100 % av aktierna i Noxon AB. Noxon tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer. Kunderna återfinns framför allt inom kommunala avloppsreningsverk men även i andra industrier såsom kemiska industrier, pappersindustri, fiskeindustrin, återvinning och olja & gas. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Norge och Polen. Bolaget har 38 anställda och omsätter cirka 70 Mkr med god lönsamhet. Noxon kommer ingå i Beijer Techs affärsområde Flödesteknik. Beijer Tech är specialiserade på industriell handel och tillverkning. Detta drivs i ett antal dotterbolag, till exempel Tebeco och Norspray som bland annat levererar till ytbehandlingsbranschen.

– Genom förvärvet av Noxon fortsätter vi vår satsning inom flödesteknik med nya produkter och kundsegment såsomvattenreningsverk. Bolaget har en attraktiv mix av maskinförsäljning och eftermarknad med en stark marknadsposition i Norden inom sin nisch, säger Staffan Johansson, vd Beijer Tech.