Koldioxid kan bli råvara till färg

En ny rapport visar att företagen med de största utsläppen inom den svenska innovations- och kemiindustrin, IKEM, redan nu har konkreta planer för hur 85 procent av koldioxidutsläppen ska kunna reduceras.

Snart kan koldioxid från fabriken användas till att tillverka färg i stället för att påverka klimatet negativt 

Målet är att vara klimatneutrala till år 2045. Rapporten visar också att mycket av tekniken för att nå klimatneutralitet redan finns och att nya innovationer driver branschen framåt. Ett exempel är hur koldioxid från industrin kan omvandlas till ny råvara för att tillverka allt från målarfärg till möbler. I rapporten framtagen av Material Economics kartläggs de fjorton IKEM-företag som genererar de största svenska utsläppen och deras planer för omställningen. De står tillsammans för 80 procent av branschens utsläpp och deras planerade åtgärder kan kategoriseras inom fem olika områden: biobaserade råvaror, klimatneutral energi, koldioxidavskiljning, cirkulär ekonomi och resurseffektiva system. Totalt kommer åtgärderna minska utsläppen med 4,7 miljoner ton koldioxid. 

– Rapporten från Material Economics visar att industrianläggningarna i vår bransch har planerat för olika vägar till koldioxidneutralitet och att den grundläggande teknologin oftast finns. Kanske mest spännande just nu är möjligheten att använda koldioxid från industrin som ny råvara. Här finns stora möjligheter att både minska utsläpp och användningen av fossila råvaror, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.