Colorama blir en del av Mestergruppen

Mestergruppen Sverige AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Colorama avseende ett förvärv av samtliga aktier i Colorama AB. Coloramas medlemmar blir därmed, tillsammans med medlemmarna inom XL-Bygg, Bolist, Happy Homes och Mestergruppen AS, ägare av Mestergruppen Sverige AB.

Colorama är en medlemsägd färgfackhandelskedja med en försäljning som främst fokuserar på färg, tapet, golv och måleritillbehör. Kedjan finns representerad från norr till söder och kan med sin breda geografiska täckning leverera till både privatkunder och företagare över hela Sverige.

– Colorama är en medlemsägd kedja som passar bra in i vår affärsmodell. Genom vårt tidigare samgående med Happy Homes har vi stärkt vår kompetens inom området och vi får nu ännu större synergier inom kedjedrift, inköp och logistik, säger Mia Malmros, tf vd Mestergruppen Sverige.

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare och har inom byggmaterialhandeln cirka 275 butiker och ungefär 80 butiker inom färgfackhandeln.