Ny vägledning från Naturvårdsverket om tillståndsprövning

Genrebild. Foto: Freepik

Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för företag som behöver söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid en miljöprövningsdelegation hos länsstyrelsen. Syftet med vägledningen är att sprida kunskap om tillståndsprocessen för att därmed göra det enklare för företag att göra rätt och förstå vilka underlag som behöver finnas på plats vid en viss tidpunkt. Dessutom tydliggör den vilka aktörer som är aktiva under en tillståndsprocess. När verksamhetsutövare ges bättre förutsättningar att göra rätt ökar också möjligheten för effektiva tillståndsprövningar.  

– Ett sätt är att ta fram överskådliga vägledningar och göra det lättare att hitta rätt bland regler och krav och det är det vi har gjort nu, säger Petter Larsson-Garcia, i ett pressmeddelande.

Översiktsbild över tillståndsprövningens olika moment. Illustration: Naturvårdsverket