Volvo Group har investerat i Zacua Ventures 

Foto: Volvo Group

Volvo Group har investerat i Zacua Ventures Builders Fund I, L.P., som är en global riskkapitalfond med fokus på framväxande teknik för byggbranschen. Zacua Ventures grundades 2022 och inriktar sig på startups som arbetar med nya teknologier som bidrar till en utfasning av fossila bränslen i byggbranschen. Zacua-fonden investerar i företag som arbetar med minst ett av tre primära fokusområden; produktivitet, hållbarhet och urbanisering.

­– Zacua Ventures ger oss en tidig tillgång till ledande startups inom byggbranschen och vi ser fram emot att knyta till oss fler aktörer i framkant med innovativa lösningar som kan göra branschen mer effektiv och hållbar, säger David Hanngren, Investment Director, på Volvo Group Venture Capital.

Zacua Ventures är verksamt globalt i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien och har kopplingar till den senaste teknikutvecklingen i varje region och dess undersektorer inom byggbranschen, vilket skapar möjligheter att investera i lösningarna med störst genomslagskraft inom till ex­empel hållbarhet, robotik och digitalisering.

– Volvo CE har ambitionen att leda omvandlingen av byggbranschen mot mer hållbara lösningar på byggarbetsplatserna och genom Zacua Ventures täcker vi en bredare teknikportfölj, samtidigt som vi skapar relationer till potentiella partners som behövs för att kunna möta framtida kundkrav och skapa möjligheter för nya värden, säger Carolina Diez Ferrer, chef för Future Solutions på Volvo CE.

Zacua Ventures har samarbeten med totalt 19 företag från hela världen med anknytning till byggsektorn, där Volvokoncernen är ett av dem.

Volvo Group Venture Capital grundades 1997 och investerar globalt i venturebolag. Målet är att driva transformation genom att bidra till utveckling av nya tjänster och affärsmodeller och att främja samarbeten mellan små innovativa bolag och Volvokoncernen. Marknadstrenderna som skapar framtidens transport och infrastruktur i kombination med Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringssegmenten: logistiktjänster, områdeseffektivisering, elektrifiering och hållbarhet.