Verktyg för bedömning av hållbarhet i måleriet

Foto: BASF Coatings

Måleriet svarar för mer än 60 % av energianvändningen i en bilfabrik. Som ett stöd för att kunder ska fatta välgrundade beslut för hållbara ytbehandlingslösningar, erbjuder BASF:s Coatings division en analysmetod. Den heter Glass, som står för Global Life Cycle Assessment of Automotive Surface Solutions.

Glass beräknar miljöpåverkan och kostnader som uppstår i målningsprocessen längs hela värdekedjan, från råvaruutvinning via förbehandling till klarlack. Detta gör att kunderna kan optimera kostnader, prestanda och miljöpåverkan. Glass har validerats av en oberoende tredje part och uppfyller de relevanta kraven i standarderna för livscykelanalys ISO 14040 och 14044.

Verktyget är baserat på en anpassad livscykelanalysmodell, som inte bara tar hänsyn till aspekter av målningsprocessen, utan även låter miljöpåverkan från alla väsentliga komponenter i processen analyseras. Vidare beaktas region- eller platsspecifika förhållanden såsom klimatförhållanden eller energianvändning.

– Vi strävar efter att leda vägen inom hållbarhet i vår bransch. Därför är det i centrum för alla våra handlingar. Den positiva feedbacken från marknaden bevisar att detta är rätt sätt. Det är därför vi på lång sikt ser framåt att erbjuda Glass inte bara till fordonsindustrin utan också till andra tillämpningsområden, säger dr Markus Piepenbrink, hållbarhetsdirektör, BASF Coatings i ett pressmeddelande.