Energi ur rost och saltvatten

Forskare på två amerikanska universitet, Northwestern University och California Institute of Technology, har utvecklat en metod för att utvinna energi med hjälp av rost och saltvatten. De har visat att elektricitet kan alstras när ett tunt skikt av järnoxid får kontakt med rinnande saltvatten. Skikten är tunna, 10 – 30 nm, och framställs med hjälp av PVD. I småskaliga experiment har spänningar på tiotals millivolt kunnat uppnås. Verkningsgraden är förhållandevis hög, cirka 30 % vilket är högre än för solpanel som normalt ger runt 20 %. Plattor med en yta på tio kvadratmeter skulle kunna leverera några kilowatt, vilket är nog för att försörja ett amerikanskt standardhem. Men forskarna bedömer att mindre krävande applikationer, som lågenergi- utrustning på avlägsna platser, är ett mer lovande tillämpningsområde i närtid.