Swedecote tar över Wulkans ytbehandling

Mattssons i Anderstorp AB:s dotterbolag Nitfabriken Wulkan AB har tecknat ett avtal med Swedecote AB att de ska förvärva rörelsen av ytbehandling. Swedecote AB tar över rörelsen den 2 september 2019 och ytbehandlingen kommer att drivas vidare i Wulkans fastighet.

Ytbehandlingen bryts ut från Nitfabriken Wulkan AB som i Mattssons regi fortsatt erbjuder kallstukning av bland annat fästelement. Härdverk- staden samt Nylok Scandinavia AB ingår inte i förvärvet. Leveranser till

Mattssons kunder kommer inte att påverkas. Mattssons kärnverksam- het är fästelement och ytbehandlingsanläggningen har en kapacitet som överstiger Wulkans eget produktionsbehov. Avtalet med Swedecote AB möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av anläggningen samt fokus på framtidens ytbehandlingsprocesser. Utöver detta säkrar samarbetet att de unika processer som Wulkan utvecklat finns kvar.